Newmen Components

NEWMENi kirg jalgrataste vastu sunnib neid pidevalt välja töötama uusi ja uuenduslikke tooteid. Uued ideed, terviklik lähenemine koos värske disainiga ning uusimate materjalide ja tootmistehnoloogiate rakendamine võimaldavad NEWMENil toota ülikergeid, kuid samas ülifunktsionaalseid komponente, pidades silmas maksimaalset ohutust ja kaasaegset disaini.

Tänu oma ettevõttesisesele katselaborile suudavad nad välja töötada tooteid, mis jõuavad turule täielikult küpses staadiumis ja mida testitakse nüüdisaegsete testimisprotokollidega. Need eelised tagavad õiglased hinnad!
Õnnetus juhtumid ja garantii

Kõikidele NEWMENi toodetele kehtib 3-aastane garantii, mis katab lisaks juriidilisele garantiile kõik materjalid ja tootmisdefektid.

Kõik komponendid tuleb kokku panna ja kasutada vastavalt juhistele. Kolmandate osapoolte komponentidele (kodarad, niplid jne) kehtib vastava tootja garantii. Garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, kasutusjuhendi mittejärgimisest, valesti tehtud remondi-, montaaži- või hooldustöödest ega kahjustused, mis on põhjustatud kodarate valest nöörimisest (kodara muster, kodarate ristumiskohad, kodarate pinge jne). Laagrid võivad kuluda ja nendele ei kehti 3-aastane garantii.
MG-Components GmbH & Co. KG parandab või vahetab välja ainult defektse NEWMENi toote omal äranägemisel.
Garantiinõuded tuleb esitada koos edasimüüja originaal ostuarvega (või koopiaga).

Mis ei ole kaetud

- valest kokkupanekust või paigaldamisest tulenevad kahjustused.
- vigastused, mis tulenevad ebaõigest remonditööst.
- ebaõige kasutamine, nt. maantee jooksude kasutamine metsas sõitmiseks.

Õnnetus juhtumid

Lisaks seaduslikule garantiile pakume kõikidele NEWMENi komponentidele avarii/õnnetus vahetust.
Seda teenust saab kasutada kõigi osade jaoks, mis ei tööta enam pärast kukkumist või õnnetust.

Soovitatavast jaehinnast saate kuni 50% allahindlust. Kehtib kolm aastat pärast ostmist!

Kahjustused peavad olema sellised, mis kahjustavad komponendi tööd (esteetiline kahjustus ei ole kaetud). Kahjustatud osa asendatakse sama mudeliga. Kuid MG-Components GmbH & Co. KG jätab endale õiguse kahjustatud ese asendada samaväärse alternatiivse esemega. Kahjustatud osa omandiõigus läheb üle MG-Components GmbH & Co. KG.
Tootja ei kata kokkupaneku- ega saatmiskulusid ega tollikulusid.